Disclaimer

Disclaimer voor unlikeanyother.nl

Unlike Any Other BV (Kamer van Koophandel: 72465859), hierna te noemen Unlike Any Other BV, verleent u hierbij toegang tot unlikeanyother.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Unlike Any Other BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Unlike Any Other BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Unlike Any Other BV.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Unlike Any Other BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Unlike Any Other BV. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.